ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ที่น่าเชื่อถือได้

ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ที่น่าเชื่อถือได้

ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ที่น่าเชื่อถือได้
แหล่งข่าว

สื่อสิ่งพิมพ์:
หนังสือพิมพ์: ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ
นิตยสาร: a day, POSITIONING, Techhub
เว็บไซต์:
สำนักข่าว: BBC, Reuters, The Straits Times
เว็บไซต์เทคโนโลยี: The Verge, Engadget, TechCrunch
เว็บไซต์ไทย: ไทยพีบีเอส, Brand Inside, Marketing Oops!
สื่อสังคมออนไลน์:
Twitter: บัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี, สำนักข่าว
Facebook: เพจสำนักข่าว, เพจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
YouTube: ช่องรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตัวอย่างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ

ไทยพีบีเอส:
Brand Inside:
Marketing Oops!:
The Verge: https://www.theverge.com/
Engadget: https://www.engadget.com/
TechCrunch: https://techcrunch.com/
วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว
ตรวจสอบชื่อผู้เขียน
ตรวจสอบวันที่เผยแพร่
ตรวจสอบเนื้อหาว่ามีข้อมูลอ้างอิงหรือไม่
เปรียบเทียบกับแหล่งข่าวอื่น
ข้อควรระวัง

ระวังข่าวลือ
ระวังข่าวปลอม
ระวัง clickbait
ระวังแหล่งข่าวที่มีอคติ
สรุป

มีแหล่งข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่มากมาย ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ